Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
1.6.2018. 13:09 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata nad kojim je otvoren postupak stečaja ili likvidacije
21.5.2014. 15:26 Agrokoop a.d. Trebinje - u stečaju - Zaključen stečajni postupak
30.12.2013. 14:50 Agrokoop a.d. Trebinje - u stečaju - Potvrđen stečajni plan
27.11.2013. 15:14 Agrokoop a.d. Trebinje - u stečaju - Rješenje Okružnog privrednog suda
8.10.2013. 15:25 Agrokoop a.d. Trebinje - u stečaju - Prijedlog stečajnog plana
30.11.2012. 13:01 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2012. 08:48 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
23.5.2012. 13:50 Agrokoop a.d. Trebinje - Otvoren stečajni postupak
10.4.2012. 08:30 Agrokoop a.d. Trebinje - Privremeno zaustavljanje trgovanja
9.4.2012. 15:46 Agrokoop a.d. Trebinje - pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka
25.11.2011. 13:23 Agrokoop a.d. Trebinje - Dopuna dnevnog reda 12. Skupštine akcionara
22.11.2011. 13:33 Agrokoop a.d. Trebinje saziva 12. vanrednu Skupštinu akcionara
27.5.2011. 13:29 Agrokoop a.d. Trebinje - Revizorski izvještaj konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2010. godinu
27.5.2011. 13:29 Agrokoop a.d. Trebinje - Revizorski izvještaj za 2010. godinu
1 2 

Ukratko

Agrokoop a.d. Trebinje - u stečaju
Oznaka HOV: AGRK-R-A
ISIN: BA100AGRKRA1
CFI: ESVUFR
RIC: AGRK.BJ
FIGI: BBG000V32041
Posljednja cijena: 0,453 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 7.11.2011. 12:00:48
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Zaključen stečaj