Suspendovane hartije

Pretraga suspendovanih hartija
Oznaka/Naziv:
Razlog suspendovajaOznakaNaziv emitentaDatumRazlog
VLPR-R-A Velepromet a.d. Prijedor - u stečaju 31.5.2023.Zaključen stečajni postupak
DIAL-R-A Dial a.d. Teslić - u likvidaciji 13.3.2023.Zaključen postupak likvidacije
UZAR-R-A Užarija a.d. Šamac - u likvidaciji 13.3.2023.Zaključen postupak likvidacije
VDKN-R-A Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica - u stečaju 8.2.2023.Zaključen stečajni postupak
MEHA-R-A Mehanika a.d. Derventa - u likvidaciji 11.1.2023.Zaključen postupak likvidacije
IMPR-R-A Impro a.d. Prijedor - u stečaju 3.10.2022.Zaključen stečajni postupak
TRGL-R-A Trgovina Lopare a.d. Lopare - u stečaju 3.10.2022.Zaključen stečajni postupak
FSBN-R-A Fabrika šećera Bijeljina a.d. V. Obarska - u stečaju 1.6.2022.Zaključen stečajni postupak
UNIP-R-A ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina - u likvidaciji 13.5.2022.Dobrovoljna likvidacija
RADB-R-A Rad GP a.d. Bijeljina - u stečaju 26.10.2021.Zaključen stečajni postupak
BILE-R-A Bilećanka a.d. Bileća - u stečaju 2.10.2020.Zaključen stečajni postupak
ZLTB-R-A Zlatibor GP a.d. Bijeljina - u stečaju 31.12.2019.Zaključen stečajni postupak
KPPR-R-A Konfekcija Pionir a.d. Prnjavor - u stečaju 31.12.2019.Zaključen stečajni postupak
AGRP-R-A Agroprom a.d. Zvornik - u stečaju 23.12.2019.Zaključen stečajni postupak
FGUM-R-A Fagum a.d. Zvornik - u stečaju 20.11.2019.Zaključen stečajni postupak
FAST-R-A Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju 7.12.2017.Zaključen stečajni postupak
NOVT-R-A Novotex a.d. Trebinje - u stečaju 1.7.2016.Zaključen stečajni postupak
INBL-R-A Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju 29.12.2015.Zaključen stečajni postupak
AGRK-R-A Agrokoop a.d. Trebinje - u stečaju 10.4.2012.Zaključen stečajni postupak
ZORA-R-A Zora turist a.d. Banja Luka - u likvidaciji 13.4.2011.Zaključen postupak likvidacije

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.