Akcionarsko društvo Industrija konfekcije "NOVOTEX" Trebinje - u stečaju

Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
1.6.2018. 13:09 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata nad kojim je otvoren postupak stečaja ili likvidacije
1.7.2016. 15:47 Novotex a.d. Trebinje - u stečaju - Zaključen stečajni postupak
30.11.2012. 13:01 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2012. 08:48 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.12.2011. 14:32 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2011. 14:48 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
21.2.2011. 13:57 Novotex a.d. Trebinje - Otvoren stečajni postupak
27.12.2010. 15:43 Novotex a.d. Trebinje - Privremeno zaustavljanje trgovanja
27.12.2010. 15:33 Novotex a.d. Trebinje - pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka
15.4.2010. 14:38 Novotex a.d. Trebinje - Ispravka oglasa o sazivu 12. Skupštine akcionara i dopuna dnevnog reda
31.3.2010. 13:33 Novotex a.d. Trebinje saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara
11.9.2009. 14:17 Novotex a.d. Trebinje - Mišljenje nezavisnog revizora za FI 2007
31.8.2009. 15:17 Novotex a.d. Trebinje - Spajanje preuzimanjem (pripajanjem)
13.7.2009. 15:16 Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka – Obavještenje o prodaji paketa akcija iz portfelja Fonda za restituciju RS
1 2 

Ukratko

Novotex a.d. Trebinje - u stečaju
Oznaka HOV: NOVT-R-A
ISIN: BA100NOVTRA1
CFI: ESVUFR
RIC: NOVT.BJ
FIGI: BBG000R896Z1
Posljednja cijena: 0,051 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 18.11.2008. 00:00:00
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Zaključen stečaj