Trgovačko preduzeće za promet na malo i veliko prehramb. i neprehr. proizvodima "KONZUM" a.d. B.Luka

Podaci o emitentu

Adresa Vidovdanska 47
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 314 3 317 21,30 0,11 21,41
5%-10% 4 0 4 32,25 0,00 32,25
10%-25% 1 0 1 18,33 0,00 18,33
> 25% 1 0 1 28,01 0,00 28,01
UKUPNO 320 3 323 99,89 0,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VASIĆ BORISLAV 28,01063428,010634
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 18,32662518,326625
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 9,3937499,393749
PREF AD BANJA LUKA 9,3370569,337056
ALIBABIĆ SAMED 7,1033707,103370
KUKO SANEL 6,4138156,413815
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6685284,668528
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 2,8181112,818111
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 1,2703851,270385
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 1,1882981,188298

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Momčilo Rokvić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vinka Aleksić predsjednik
Vladislav Krstić član
Goran Avlijaš član
Gordana Tešić član
Mirjana Bulović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragana Garača predsjednik
Mladen Mičić član
Sonja Milunović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata