Podaci o emitentu

Adresa VIDOVDANSKA 47
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 218 460/051 218 460
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 12.5.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 315 3 318 27,72 0,11 27,83
5%-10% 4 0 4 31,48 0,00 31,48
10%-25% 1 0 1 12,68 0,00 12,68
> 25% 1 0 1 28,01 0,00 28,01
UKUPNO 321 3 324 99,89 0,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 12.5.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VASIĆ BORISLAV 28,01063428,010634
DUIF POLARA INVEST AD - OMIF PRIVREDNIK INVEST 12,68156812,681568
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 9,3937499,393749
PREF AD BANJA LUKA 9,3370569,337056
ALIBABIĆ SAMED 7,1033707,103370
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND 5,6450585,645058
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6685284,668528
ZIF FORTUNA FOND DD 4,0582634,058263
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 2,8181112,818111
KUKO SANEL 2,3555522,355552

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Momčilo Rokvić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vinka Aleksić predsjednik
Vladislav Krstić član
Goran Avlijaš član
Gordana Tešić član
Mirjana Bulović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragana Garača predsjednik
Mladen Mičić član
Sonja Milunović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata