Klasifikacija po djelatnostima

Područje Potpodručje Oblast Grana Razred
POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVOPOLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVOPoljoprivreda, lov i uslugeGajenje usjeva i zasada, povrtlarstvoGajenje žitarica i dr. usjeva i zasada, dn
Gajenje povrća, cvijeća i sadnica
Gajenje voća i bilja za napitke i začine
Uzgoj životinjaUzgoj goveda i proizv. mlijeka
Uzgoj ovaca, koza, konja, magaraca
Uzgoj svinja
Uzgoj peradi
Uzgoj ost. životinja
Mješovita poljoprivredna proizv.Mješovita poljoprivredna proizv.
Poljoprivredne usluge, osim veterinarskihUsluge u biljnoj proizvodnji
Usluge u uzgoju životinja
Lov, rasplod divljači i uslugeLov, rasplod divljači i usluge
Šumarstvo, iskorišćavanje šuma, uslugeŠumarstvo, iskorišćavanje šuma, uslugeŠumarstvo i iskorišćavanje šuma
Usluge u šumarstvu
RIBARSTVORIBARSTVORibolov, uzgoj ribe i uslugeRibolov, uzgoj ribe i uslugeRibolov
Uzgoj ribe
VAĐENJE RUDA I KAMENAVAĐENJE ENERGETSKIH SIROVINAVađenje ugljaVađenje i briketiranje kamenog ugljaVađenje i briketiranje kamenog uglja
Vađenje i briketiranje lignita i mrkog ugljaVađenje i briketiranje lignita i mrkog uglja
Vađenje i briketiranje tresetaVađenje i briketiranje treseta
Vađenje sirove nafte i gasa, uslugeVađenje sirove nafte i prirodnog gasaVađenje sirove nafte i prirodnog gasa
Usluge u proizv. nafte i gasaUsluge u proizv. nafte i gasa
Vađenje ruda urana i torijumaVađenje ruda urana i torijumaVađenje ruda urana i torijuma
VAĐENJE RUDA I KAMENA, OSIM ENERG. SIROVINAVađenje ruda metalaVađenje ruda gvožđaVađenje ruda gvožđa
Vađenje ruda obojenih metalaVađenje ruda obojenih metala
Vađenje ostalih ruda i kamenaVađenje kamenaVađenje kamena za građevinarstvo
Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede
Vađenje škriljaca
Vađenje šljunka, pijeska i glineVađenje šljunka i pijeska
Vađenje gline i kaolina
Vađenje minerala i prirodnih mineralnih đubrivaVađenje minerala i prirodnih mineralnih đubriva
Proizv. soliProizv. soli
Vađenje ost. ruda i kamena, dnVađenje ost. ruda i kamena, dn
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJAPREHRAMBENI PROIZVODI, PIĆA I DUVANProizvodnja prehrambenih proizvoda i pićaProizv. prerada i konzervisanje mesaProizv. i konzervisanje mesa
Proizv. i konzervisanje mesa peradi i zečeva
Proizv. proizvoda od mesa i mesa peradi
Prerada i konzervisanje ribePrerada i konzervisanje ribe
Prerada i konzervisanje voća i povrćaPrerada i konzervisanje krompira
Proizv. sokova od voća i povrća
Prerada i konzervisanje voća i povrća, dn
Proizv. ulja i mastiProizv. sirovih ulja i masti
Proizv. rafinisanih ulja i masti
Proizv. margarina i sl. jestivih masti
Proizv. mliječnih proizvodaProizv. mlijeka, mliječnih proizvoda i sira
Proizv. sladoleda
Proizv. mlinskih proizvoda i skrobaProizv. mlinskih proizvoda
Proizv. skroba i proizvoda od skroba
Proizv. gotove hrane za životinjeProizv. gotove hrane za domaće životinje
Proizv. gotove hrane za kućne ljubimce
Proizv. ost. prehrambenih proizvodaProizv. hljeba, svježe tjestenine, kolača
Proizv. dvopeka, keksa, kolača i sl.
Proizv. šećera
Proizv. čokolade i konditorskih proizvoda
Proizv. makarona i slične tjestenine
Prerada čaja i kafe
Proizv. začina i dr. dodataka hrani
Proizv. homogenizovane i dijetetske hrane
Proizv. ost. prehrambenih proizvoda, dn
Proizv. pićaProizv. destilovanih alkoholnih pića
Proizv. etil-alkohola iz ferment. materijala
Proizv. vina od grožđa
Proizv. jabukovače i vina od ost. voća
Proizv. ost. nedestilovanih ferment. pića
Proizv. piva
Proizv. slada
Proizv. mineralne vode i osvježavajućih pića
Proizv. duvanskih proizvodaProizv. duvanskih proizvodaProizv. duvanskih proizvoda
PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODAProizvodnja tekstilaPriprema i predenje tekstilnih vlakanaPriprema i predenje vlakana pamučnog tipa
Priprema i predenje vlakana vunenog tipa
Priprema i predenje češljanih vlakana
Priprema i predenje vlakana lanenog tipa
Priprema i predenje vlakana svilenog tipa
Proizv. konca za šivanje
Priprema i predenje ost. tekstilnih vlakana
Proizv. tkaninaProizv. tkanina pamučnog tipa
Proizv. tkanina vunenog tipa
Prouzv. tkanina od češljanog prediva
Proizv. tkanina svilenog tipa
Proizv. ost. tekstilnih tkanina
Dovršavanje tkaninaDovršavanje tkanina
Proizv. tekstilnih proizvoda, osim odjećeProizv. tekstilnih proizvoda, osim odjeće
Proizv. ost. tekstilnih proizvodaProizv. tepiha i prekrivača za pod
Proizv. užadi, kanapa i mreža
Proizv. netkanog tekstila i sl., osim odjeće
Proizv. ost. tekstilnih proizvoda dn.
Proizv. pletenih i kukičanih tkaninaProizv. pletenih i kukičanih tkanina
Proizv. pletenih i kukičanih proizvodaProizv. pletenih i kukičanih čarapa
Proizv. pletenih i kukičanih pulovera
Proizvodnja odjevnih predmeta; dorada krznaProizv. kožne odjećeProizv. kožne odjeće
Proizv. ost. odjevnih predmeta i galanterijeProizv. radne odjeće
Proizv. ost. odjeće
Proizv. rublja
Proizv. ost. odjevnih predmeta i galant., dn
Dorada krzna; proizv. predmeta od krznaDorada krzna; proizv. predmeta od krzna
PROIZVODNJA KOŽE I PROIZVODA OD KOŽEProizvodnja kože, proizvoda od kože, obućeŠtavljenje i obrada kožeŠtavljenje i obrada kože
Proizv. proizvoda od kožeProizv. proizvoda od kože
Proizv. obućeProizv. obuće
PROIZVODNJA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETAPrerada i proizvodi od drveta i pluteProizv. rezane građe; impregnacija drveta Proizv. rezane građe; impregnacija drveta
Proizv. furnira, ploča i tabli od drvetaProizv. furnira, ploča i tabli od drveta
Proizv. građevinske stolarijeProizv. građevinske stolarije
Proizv. ambalaže od drvetaProizv. ambalaže od drveta
Proizv. ost. proizvoda od drveta i plute Proizv. ost. proizvoda od drveta
Proizv. predmeta od plute i slame
PROIZVODNJA PAPIRA, IZDAVAŠTVO I ŠTAMPARSTVOProizvodnja celuloze, papira i prerada papira Proizv. celuloze, papira i kartona Proizv. celuloze
Proizv. papira i kartona
Proizv. proizvoda od papira i kartona Proizv. talasastog papira i ambalaže
Proizv. papirnih proizvoda za domaćinstvo
Proizv. kancelarijskog papirnog materijala
Proizv. tapeta
Proizv. ost. proizvoda od papira, dn
Izdavaštvo, štampanje i umnožavanjeIzdavačka djelatnostIzdavanje knjiga
Izdavanje novina
Izdavanje časopisa i sl. periodičnih izdanja
Izdavanje zvučnih zapisa
Ostala izdavačka djelatnost
Štampanje i štamparske uslugeŠtampanje novina
Štampanje, dn
Knjigovezački radovi
Priprema u vezi sa štampanjem
Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem
Umnožavanje snimljenih zapisaUmnožavanje zvučnih zapisa
Umnožavanje video zapisa
Umnožavanje računarskih zapisa
PROIZVODNJA KOKSA I DERIVATA NAFTEProizvodnja koksa i derivata nafteProizv. proizvoda koksovanjaProizv. proizvoda koksovanja
Proizv. derivata nafteProizv. derivata nafte
Proizv. i prerada nuklearnog goriva i otpadaProizv. i prerada nuklearnog goriva i otpada
PROIZVODNJA HEMIJSKIH PROIZVODA I VLAKANAProizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda Proizv. osnovnih hemikalijaProizv. industrijskih gasova
Proizv. boja i pigmenata
Proizv. ost. neorganskih hemikalija
Proizv. ost. organskih hemikalija
Proizv. đubriva i azotnih jedinjenja
Proizv. plastičnih masa, primarni oblici
Proizv. sintetičkog kaučuka, primarni oblici
Proizv. pesticida, hemikalija za poljoprivreduProizv. pesticida, hemikalija za poljoprivredu
Proizv. boja, lakova i sl.Proizv. boja, lakova i sl.
Proizv. farmaceutskih proizvodaProizv. osnovnih farmaceutskih proizvoda
Proizv. farmaceutskih preparata
Proizv. higijenskih i toaletnih preparata Proizv. higijenskih i sl. preparata
Proizv. toaletnih preparata
Proizv. ost. hemijskih proizvodaProizv. eksploziva
Proizv. ljepila i želatina
Proizv. eteričnih ulja
Proizv. fotografskog materijala
Proizv. gotovih nesnimljenih medija
Proizv. ost. hemijskih proizvoda, dn
Proizv. vještačkih vlakana Proizv. vještačkih vlakana
PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIKEProizvodnja proizvoda od gume i plastikeProizv. proizvoda od gume Proizv. guma za vozila
Protektiranje vanjskih guma za vozila
Proizv. ost. proizvoda od gume
Proizv. proizvoda od plastičnih masaProizv. ploča i sl. od plastičnih masa
Proizv. ambalaže od plastičnih masa
Proizv. proizvoda za građevinarstvo
Proizv. ost. proizvoda od plastike
PROIZVODNJA OST. NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODAProizvodnja ost. nemetalnih mineralnih proizvodaProizv. stakla i staklenih proizvodaProizv. ravnog stakla
Oblikovanje i obrada ravnog stakla
Proizv. šupljeg stakla
Proizv. staklenih vlakana
Proizv. i obrada ostalog stakla
Proizv. keramičkih proizvodaProizv. kućnih keramičkih predmeta
Proizv. keramičkih sanitarnih uređaja
Proizv. keramičkih izolatora i pribora
Proizv. ost. tehničkih keramičkih proizvoda
Proizv. ost. keramičkih proizvoda
Proizv. vatrostalne keramike
Proizv. keramičkih pločica i pločaProizv. keramičkih pločica i ploča
Proizv. opeke i crijepa od pečene glineProizv. opeke i crijepa od pečene gline
Proizv. cementa, kreča i gipsaProizv. cementa
Proizv. kreča
Proizv. gipsa
Proizv. proizvoda od betona, gipsa i sl.Proizv. proizvoda od betona za građevinarstvo
Proizv. proizvoda od gipsa za građevinarstvo
Proizv. gotove betonske smješe
Proizv. maltera
Proizv. vlaknato-cementnih proizvoda
Proizv. ost. proizvoda od betona, gipsa
Sječenje, oblikovanje i obrada kamenaSječenje, oblikovanje i obrada kamena
Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvodaProizv. brusnih proizvoda
Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda, dn
PROIZVODNJA METALA I METALNIH PROIZVODAProizvodnja baznih metalaProizv. sirovog gvožđa, čelika i Fe-leguraProizv. sirovog gvožđa, čelika i Fe-legura
Proizv. cijeviProizv. cijevi od livenog gvožđa
Proizv. cijevi od čelika
Ost. primarna prerada gvožđa i čelikaHladno vučenje
Hladno valjanje uzanih traka
Hladno oblikovanje profila
Vučenje žice
Proizv. plemenitih i obojenih metalaProizv. plemenitih metala
Proizv. aluminijuma
Proizv. olova, cinka i kalaja
Proizv. bakra
Proizv. ost. obojenih metala
Livenje metalaLivenje gvožđa
Livenje čelika
Livenje lakih metala
Livenje ost. obojenih metala
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašinaProizv. proizvoda za metalne konstrukcijeProizv. metalnih konstrukcija
Proizv. metalne građevinske stolarije
Proizv. sudova, kotlova i radijatoraProizv. cisterni, rezervoara i sudova
Proizv. kotlova i radijatora
Proizv. parnih kotlovaProizv. parnih kotlova
Oblikovanje metala; metalurgija prahaOblikovanje metala; metalurgija praha
Površinska obrada metala; mašinski radoviPovršinska obrada i prevlačenje metala
Osnovni mašinski radovi
Proizv. sječiva i sl.robe opšte namjeneProizv. sječiva
Proizv. alata
Proizv. brava i okova
Proizv. ost. metalnih proizvodaProizv. buradi i sl. posuda od čelika
Proizv. ambalaže od lakih metala
Proizv. žičanih proizvoda
Proizv. veznih elemenata, lanaca i sl.
Proizv. ost. metalnih proizvoda
PROIZVODNJA OSTALIH MAŠINA I UREĐAJAProizvodnja ostalih mašina i uređajaProizv. mehaničkih mašina, osim motora Proizv. motora i turbina, osim za vozila
Proizv. pumpi i kompresora
Proizv. slavina i ventila
Proizv. ležajeva, prenosnika i sl.
Proizv. ost. mašina opšte namjeneProizv. industrijskih peći, ložišta, gorionika
Proizv. uređaja za dizanje i prenošenje
Proizv. rashladne opreme, osim za domaćinstvo
Proizv. ost. mašina opšte namjene, dn
Proizv. mašina za poljopr. i šumarstvoProizv. traktora za poljopr. i šumarstvo
Proizv. ost. mašina za poljopr. i šumarstvo
Proizv. alatnih mašinaProizv. ručnih prenosivih alata
Proizv. ost. alatnih mašina za obradu metala
Proizv. ost. alatnih mašina, dn
Proizv. ost. mašina za specijalne namjeneProizv. mašina za metalurgiju
Proizv. građevinskih mašina
Proizv. mašina za industriju hrane i pića
Proizv. mašina za tekstilnu industriju
Proizv. mašina za industriju papira
Proizv. ost. mašina za specijalne namjene, dn
Proizv. oružja i municijeProizv. oružja i municije
Proizv. aparata za domaćinstvo, dnProizv. el. aparata za domaćinstvo
Proizv. neel. aparata za domaćinstvo
PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH I OPTIČKIH UREĐAJAProizvodnja kancelarijskih mašina i računaraProizv. kancelarijskih mašina i računaraProizv. kancelarijskih mašina
Proizv. računara i opreme
Proizvodnja električnih mašina i aparata, dnProizv. el. motora, generatora i trafoaProizv. el. motora, generatora i trafoa
Proizv. opreme za distribuciju el. energijeProizv. opreme za distribuciju el. energije
Proizv. izolovane žice i kablovaProizv. izolovane žice i kablova
Proizv. akumulatora, ćelija i baterijaProizv. akumulatora, ćelija i baterija
Proizv. sijalica i rasvjetnih uređaja Proizv. sijalica i rasvjetnih uređaja
Proizv. ostale el. opreme, dnProizv. el. opreme za motore i vozila, dn
Proizv. ostale el. opreme, dn
Proizvodnja radio, TV i komunikacione opremeProizv. elektronskih komponenataProizv. elektronskih komponenata
Proizv. TV i radio-predajnikaProizv. TV i radio-predajnika
Proizv. TV i radio-prijemnikaProizv. TV i radio-prijemnika
Proizvodnja medicinskih i preciznih instrumenataProizv. medicinske opreme i pomagalaProizv. medicinske opreme i pomagala
Proizv. mjernih instrumenata i opremeProizv. mjernih instrumenata i opreme
Proizv. opreme za upravljanje ind. procesimaProizv. opreme za upravljanje ind. procesima
Proizv. optičke i fotografske opremeProizv. optičke i fotografske opreme
Proizv. satovaProizv. satova
PROIZVODNJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVAProizvodnja motornih vozila i prikolicaProizv. motornih vozilaProizv. motornih vozila
Proizv. karoserija, prikolica i sl.Proizv. karoserija, prikolica i sl.
Proizv. dijelova za motorna vozilaProizv. dijelova za motorna vozila
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstavaIzgradnja i opravka brodova i čamacaIzgradnja i opravka brodova
Izgradnja i opravka čamaca
Proizv. i opravka lokomotiva i sl. vozilaProizv. i opravka lokomotiva i sl. vozila
Proizv. vazdušnih i svemirskih letjelicaProizv. vazdušnih i svemirskih letjelica
Proizv. motocikla i biciklaProizv. motocikla
Proizv. bicikla
Proizv. invalidskih kolica
Proizv. ost. saobraćajnih sredstava, dnProizv. ost. saobraćajnih sredstava, dn
OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, DNProizv. namještaja; ost. prerađivačka ind., dnProizv. namještajaProizv. stolica i sjedišta
Proizv. namještaja za kancelarije, trgovine
Proizv. ost. kuhinjskog namještaja
Proizv. ost. namještaja
Proizv. madraca
Proizv. nakitaProizv. kovanog novca
Proizv. nakita i sl. predmeta, dn
Proizv. muzičkih instrumenataProizv. muzičkih instrumenata
Proizv. sportske opremeProizv. sportske opreme
Proizv. igara i igračakaProizv. igara i igračaka
Proizv. raznovrsnih predmeta, dnProizv. imitacije nakita
Proizv. metli i četki
Proizv. ost. raznovrsnih predmeta, dn
ReciklažaReciklaža metalnih otpadaka i ostatakaReciklaža metalnih otpadaka i ostataka
Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostatakaReciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
PROIZV. EL. ENERGIJE, GASA, VODE; SNABDIJEVANJEPROIZV. EL. ENERGIJE, GASA, VODE; SNABDIJEVANJEProizv. el. energije, gasa, pare; snabdijevanjeProizv. i distribucija el. energijeProizv. el. energije
Prenos električne energije
Distribucija i prodaja el. energije
Proizv. i distribucija gasaProizv. gasa
Distribucija i prodaja gasa
Proizv. pare, tople vode; snabdijevanjeProizv. pare, tople vode; snabdijevanje
Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vodeSakupljanje, prečišćavanje i distribucija vodeSakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
GRAĐEVINARSTVOGRAĐEVINARSTVOGrađevinarstvoPripremni radoviRušenje objekata; zemljani radovi
Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
Visokogradnja i niskogradnjaVisokogradnja, izgradnja objekata niskogradnje
Postavljanje krovnih konstrukcija
Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.
Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Ost. građevinski specijalizovani radovi
Instalacioni radoviPostavljanje el. instalacija i opreme
Izolacioni radovi
Postavljanje cijevnih instalacija
Ostali instalacioni radovi
Završni radoviFasadni i štukaturni radovi
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Bojenje i zastakljivanje
Ostali završni radovi
Iznajmljivanje građ. opreme sa rukovaocemIznajmljivanje građ. opreme sa rukovaocem
TRGOVINA NA VELIKO I MALO, OPRAVKATRGOVINA NA VELIKO I MALO, OPRAVKATrgovina i opravka vozila Trg. motornim vozilimaTrg. motornim vozilima
Održavanje i opravka motornih vozila Održavanje i opravka motornih vozila
Trg. dijelovima i priborom za motorna vozilaTrg. dijelovima i priborom za motorna vozila
Trg. i opravka motocikla, dijelova i priboraTrg. i opravka motocikla, dijelova i pribora
Trg. na malo motornim gorivima i mazivimaTrg. na malo motornim gorivima i mazivima
Trg. na veliko i posred. osim vozilimaTrg. na veliko preko posrednika Posred. u trg. agro-sirovinama
Posred. u trg. gorivima, rudama i sl.
Posred. u trg. građom, građevin. materijalom
Posred. u trg. mašinama, ind. opremom i sl.
Posred. u trg. namještajem i sl.
Posred. u trg. tekstilom, odjećom, obućom
Posred. u trg. hranom, pićem, duvanom
Posred. u specijalizovanoj trg., dn
Posred. u trg. raznim proizvodima
Trg. na veliko agro-sirovinamaTrg. na veliko zrnastim proizvodima
Trg. na veliko cvijećem i rastinjem
Trg. na veliko živim životinjama
Trg. na veliko kožom
Trg. na veliko sirovim duvanom
Trg. na veliko hranom, pićem i duvanom Trg. na veliko voćem i povrćem
Trg. na veliko mesom, mesnim proizvodima
Trg. na veliko mlijekom, jajima, masnoćama
Trg. na veliko alkoholnim i dr. pićima
Trg. na veliko duvanskim proizvodima
Trg. na veliko šećerom, čokoladom i sl.
Trg. na veliko kafom, čajevima, začinima
Trg. na veliko ostalom hranom
Nespecijalizovana trg. na veliko hranom, pićem
Trg. na veliko predmetima za domaćinstvoTrg. na veliko tekstilom
Trg. na veliko odjećom i obućom
Tgr. na veliko RTV i dr. el. aparatima
Trg. na veliko staklarijom, sred. za čišćenje
Trg. na veliko toaletnim proizvodima
Trg. na veliko farmaceutskim proizvodima
Trg. na veliko ost. proizvodima za domaćinstvo
Trg. na veliko poluproizvodima i otpacima Trg. na veliko gorivima i sl. proizvodima
Trg. na veliko metalima i rudama metala
Trg. na veliko drvetom, građevin. materijalom
Trg. na veliko metalnom robom za instalacije
Trg. na veliko hemijskim proizvodima
Trg. na veliko ost. poluproizvodima
Trg. na veliko otpacima i ostacima
Trg. na veliko mašinama, opremom i priboromTrg. na veliko alatnim mašinama
Trg. na veliko mašinama za rudarstvo i građ.
Trg. na veliko tekstilnim mašinama
Trg. na veliko računarima, opremom i SW
Trg. na veliko ost. kancelarijskim mašinama
Trg. na veliko ost. elektronskom opremom
Trg. na veliko ost. mašinama za ind. i trg.
Trg. na veliko poljoprivrednim mašinama
Ostala trg. na velikoOstala trg. na veliko
Trgovina na malo osim vozilima, opravka Trg. na malo u nespec. prodavnicamaTrg. na malo u nespec. prodavnicama hrane
Ost. trg. na malo u nespec. prodavnicama
Trg. na malo u spec. prodavnicama hraneTrg. na malo voćem i povrćem
Trg. na malo mesom i mesnim proizvodima
Trg. na malo ribom, ljuskarima i sl.
Trg. na malo hljebom, tjesteninama, slatkišima
Trg. na malo alkoholnim i dr. pićima
Trg. na malo proizvodima od duvana
Ost. trg. na malo u spec. prodavnicama hrane
Trg. na malo farmaceutskim preparatimaApoteke, spravljanje lijekova po recepturi
Trg. na malo medicinskim preparatima
Trg. na malo toaletnim preparatima
Ost. trg. na malo proizvodima-spec. prodavniceTrg. na malo tekstilom
Trg. na malo odjećom
Trg. na malo obućom i predmetima od kože
Trg. na malo namještajem; kućnim predmetima, dn
Trg. na malo RTV i dr. el. aparatima
Trg. na malo metalnom robom, bojama i sl.
Trg. na malo knjigama, novinama i sl.
Ost. trg. na malo u spec. prodavnicama
Trg. na malo polovnom robom u prodavnicamaTrg. na malo polovnom robom u prodavnicama
Trg. na malo izvan prodavnica Trg. na malo-prodaja putem pošte
Trg. na malo na tezgama i pijacama
Ost. trg. na malo izvan prodavnica
Opravka ličnih i predmeta za domaćinstvoOpravka obuće i ost. predmeta od kože
Opravka el. aparata za domaćinstvo
Opravka satova i nakita
Opravka, dn
UGOSTITELJSTVOUGOSTITELJSTVOUgostiteljstvo HoteliHoteli
Kampovi i dr. smještaj za kraći boravakOmladinska odmarališta, domovi i kuće
Kampovi i kampirališta
Ostali smještaj, dn
RestoraniRestorani
BaroviBarovi
Kantine i keteringKantine
Ketering
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJESAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJEKopneni saobraćaj; cjevovodni transportŽeljeznički saobraćajŽeljeznički saobraćaj
Ostali kopneni saobraćajOstali kopneni putnički saobraćaj, redovni
Taksi-prevoz
Ost. prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
Cjevovodni transportCjevovodni transport
Vodeni saobraćajPomorski i priobalni saobraćajPomorski i priobalni saobraćaj
Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevimaSaobraćaj unutrašnjim vodenim putevima
Vazdušni saobraćajVazdušni saobraćaj, linijskiVazdušni saobraćaj, linijski
Vazdušni saobraćaj, vanredniVazdušni saobraćaj, vanredni
Vasionski saobraćajVasionski saobraćaj
Prateće djelatnosti; putničke agencijePretovar tereta i skladištenjePretovar tereta
Skladišta i stovarišta
Ost. prateće djelatnosti u saobraćajuOst. djelatnosti u kopnenom saobraćaju
Ost. djelatnosti u vodenom saobraćaju
Ost. djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
Djelatnost putničkih agencija i sl., dnDjelatnost putničkih agencija i sl., dn
Djelatnost drugih posrednika u saobraćajuDjelatnost drugih posrednika u saobraćaju
Pošta i telekomunikacijeDjelatnost javnih poštaDjelatnost javnih pošta
Kurirske djelatnosti, osim javnih pošta
TelekomunikacijeTelekomunikacije
FINANSIJSKO POSREDOVANJEFINANSIJSKO POSREDOVANJEFinansijsko posredovanjeMonetarno posredovanjeDjelatnost centralne banke
Ostalo monetarno posredovanje
Ostalo finansijsko posredovanjeFinansijski zakup (lizing)
Ostalo kreditno posredovanje
Ostalo finansijsko posredovanje, dn
Osiguranje i penzijski fondoviOsiguranje i penzijski fondoviŽivotno osiguranje
Penzijski fondovi
Ostalo osiguranje
Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanjuPomoćne djelatnosti u finans. posredovanjuPoslovanje finansijskog tržišta
Posredovanje s vrijednosnim papirima
Pomoćne djelatnosti u finans. posredovanju, dn
Pomoćne djelatnosti osiguranja i penz. fondovaPomoćne djelatnosti osiguranja i penz. fondova
POSLOVANJE NEKRETNINAMA, POSLOVNE DJELATNOSTIPOSLOVANJE NEKRETNINAMA, POSLOVNE DJELATNOSTIPoslovanje nekretninamaPoslovanje nekretninama za svoj računStvaranje novih nekretnina za prodaju
Kupovina i prodaja nekretnina, za svoj račun
Iznajmljivanje nekretnina, za svoj računIznajmljivanje nekretnina, za svoj račun
Poslovanje nekretninama preko posrednikaAgencije za nekretnine
Upravljanje nekretninama preko posrednika
Iznajmljivanje automobilaIznajmljivanje automobilaIznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ost. saobraćajnih sredstavaIznajmljivanje ost. kopnenih saobr. sredstava
Iznajmljivanje vodenih saobr. sredstava
Iznajmljivanje vazdušnih saobr. sredstava
Iznajmljivanje ostalih mašina i opremeIznajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme
Iznajmljivanje građevinskih mašina, opreme
Iznajmljivanje kancel. mašina i računara
Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, dn
Iznajmljiv. ličnih i predmeta za domaćin., dnIznajmljiv. ličnih i predmeta za domaćin., dn
Računarske i srodne djelatnostiKonsultantske usluge za HW (hardware)Konsultantske usluge za HW (hardware)
Softverske usluge i izrada SW (software) Izrada SW (software)
Ost. konsultantske usluge i izrada SW
Obrada podatakaObrada podataka
Izrada i upravljanje bazama podatakaIzrada i upravljanje bazama podataka
Održavanje, opravka kancelarijske i IT opreme Održavanje, opravka kancelarijske i IT opreme
Ostale srodne računarske djelatnostiOstale srodne računarske djelatnosti
Istraživanje i razvojIstraživanje u prirodnim, tehn.-tehnol. naukamaIstraživanje u prirodnim, tehn.-tehnol. naukama
Istraživanje u društvenim i human. naukamaIstraživanje u društvenim i human. naukama
Ostale poslovne djelatnostiPravni, knjigov. revizioni i sl. posloviPravni poslovi
Knjigovodstveni, revizioni i sl. poslovi
Istraživanje tržišta i javnog mnijenja
Poslovni i menadžment konsalting
Upravljanje holding društvima
Arhitektonske i inženjerske djelatnostiArhitektonske i inženjerske djelatnosti
Tehničko ispitivanje i analizaTehničko ispitivanje i analiza
Reklama i propagandaReklama i propaganda
Posredovanje u zapošljavanjuPosredovanje u zapošljavanju
Istražne i zaštitne djelatnostiIstražne i zaštitne djelatnosti
Čišćenje objekataČišćenje objekata
Ost. poslovne djelatnosti, dnFotografske usluge
Usluge pakovanja
Sekretarske i prevodilačke djelatnosti
Djelatnosti pozivnih centara
Ost. poslovne djelatnosti, dn
DRŽAVNA UPRAVA, ODBRANA; OBAV. SOC. OSIGURANJEDRŽAVNA UPRAVA, ODBRANA; OBAV. SOC. OSIGURANJEJavna uprava, odbrana; obav. soc. osiguranjeDržavna uprava, ekonomska i soc. politikaDjelatnost državne uprave
Regul. poslovanja javnih društvenih ustanova
Regul. i unapređ. poslovanja privrede
Pomoćne djelatnosti za funkcion. Vlade
Obezbjeđivanje usluga za zemlju u cjeliniVanjski poslovi
Poslovi odbrane
Sudske i pravosudne djelatnosti
Javna bezbjednost
Djelatnost vatrogasnih jedinica
Obavezno socijalno osiguranjeObavezno socijalno osiguranje
OBRAZOVANJEOBRAZOVANJEObrazovanjeOsnovno obrazovanjeOsnovno obrazovanje
Srednje obrazovanjeOpšte srednje obrazovanje
Tehničko i stručno srednje obrazovanje
Više i visoko obrazovanjeViše i visoko obrazovanje
Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanjeDjelatnost škola za vozače
Obrazovanje odraslih i ost. obrazovanje, dn
ZDRAVSTVENI I SOCIJALI RADZDRAVSTVENI I SOCIJALI RADZdravstveni i socijalni radZdravstvena zaštita stanovništvaDjelatnost bolnica
Medicinska praksa
Stomatološka praksa
Ostala zdravstvena zaštita stanovništva
Veterinarske djelatnostiVeterinarske djelatnosti
Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama, sa smještajem
Socijalni rad, bez smještaja
OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUGEOSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUGEUklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sl.Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sl.Prikupljanje i obrada otpadnih voda
Prikupljanje i obrada ostalog otpada
Sanitarne i druge djelatnosti
Djelatnost organizacija na bazi učlanjenjaDjelatnost poslovnih i strukovnih udruženjaDjelatnost poslovnih i udruženja poslodavaca
Djelatnost strukovnih udruženja
Djelatnost sindikataDjelatnost sindikata
Ost. organizacije na bazi učlanjenjaDjelatnost vjerskih organizacija
Djelatnost političkih organizacija
Ost. organizacije na bazi učlanjenja, dn
Rekreativne, sportske i kulturne djelatnostiFilmska i video-djelatnostFilmska i video-proizvodnja
Filmska i video-distribucija
Prikazivanje filmova
Radio i televizijske djelatnostiRadio i televizijske djelatnosti
Ost. zabavne djelatnostiUmjetničko i književno stvaralaštvo
Djelatnost objekata za kulturne priredbe
Vašarske djelatnosti i zabavni parkovi
Ost. zabavne djelatnosti, dn
Djelatnost novinskih agencijaDjelatnost novinskih agencija
Djelatnost biblioteka, arhiva i muzejaDjelatnost biblioteka i arhiva
Djelatnost muzeja i kulturne baštine
Djelatnost botaničkih i zoo vrtova, rezervata
Sportske djelatnostiDjelatnost sportskih objekata i stadiona
Ost. sportske djelatnosti
Ost. rekreativne djelatnostiDjelatnost kockarnica i kladionica
Ost. rekreativne djelatnosti, dn
Ostale uslužne djelatnostiOst. uslužne djelatnostiPranje i hemijsko ćišćenje
Frizerski i dr. tretmani za uljepšavanje
Pogrebne i prateće djelatnosti
Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja
Ost. uslužne djelatnosti, dn
DJELATNOST DOMAĆINSTAVADJELATNOST DOMAĆINSTAVADomaćinstva koja zapošljavaju posluguDomaćinstva koja zapošljavaju posluguDomaćinstva koja zapošljavaju poslugu
Domaćinstva-proizvode robu za vlastite potrebeDomaćinstva-proizvode robu za vlastite potrebeDomaćinstva-proizvode robu za vlastite potrebe
Domaćinstva-obavljaju usluge za vlastite potrebeDomaćinstva-obavljaju usluge za vlastite potrebeDomaćinstva-obavljaju usluge za vlastite potrebe
EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TIJELAEKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TIJELAEksteritorijalne organizacije i tijelaEksteritorijalne organizacije i tijelaEksteritorijalne organizacije i tijela